Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Αικατερίνη Χαραλαμπακοπούλου