Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Μαριάννα Κονδύλη, Καθηγήτρια
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Μουρίκη-Ζερβού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Αικατερίνη Χαραλαμπακοπούλου