Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές

Όλα τα ενεργά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες και συνδέσμους υπάρχουν στον σύνδεσμο:

Για σύνδεση απαιτείται μόνο η καταχώρηση του κωδικού που εμφανίζεται κατά την επίσκεψη στην παραπάνω δικτυακή πύλη.