Συνεπιβλέψεις

Συνεργασίες Πανεπιστημίου Πατρών με Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη

 • Αρμενία, Russsian-Armenia University, Yerevan (ΦΕΚ 2071/27.4.2022, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (12.4.2022)
 • Βέλγιο, Πανεπιστήμιο Γάνδης (ΦΕΚ 842/30.3.2016, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (9.2.2016)
 • Βέλγιο, Vrije Universiteit Brussel (ΦΕΚ 2675/8.5.2024, τ.Β΄): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (9.4.2024)
 • Γαλλία, Universite Paris 8 (ΦΕΚ 2579/7.11.2011, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (30.5.2011)
 • Γαλλία, Universite de Rouen (ΦΕΚ 3005/12.11.2012, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (14.2.2012)
 • Γαλλία, Ecole Normale Superieure (ΦΕΚ 2094/27.8.2013, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (12.12.2012)
 • Γαλλία, Paul Valery Montpellier III (ΦΕΚ 2216/13.8.2014, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (14.3.2014)
 • Γαλλία, Reims Champagne-Ardenne (ΦΕΚ 2340/30.10.2015, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (13.10.2015)
 • Γαλλία, Universite Grenoble Alpes (ΦΕΚ 1879/27.6.2016, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (26.4.2016)
 • Γαλλία, Universite Grenoble Alpes (ΦΕΚ 1164/26.3.2021, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (4.3.2021)
 • Γαλλία, Lumiere-Lyon 2 (ΦΕΚ 4334/30.12.2016, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (20.2.2017)
 • Γαλλία, Universite de Bretagne Occidentale (ΦΕΚ 1153/3.4.2017, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (7.2.2017)
 • Γαλλία, Universite de Bretagne Occidentale (ΦΕΚ 2682/2.7.2019, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (27.6.2019)
 • Γαλλία, University of Paris Descartes (ΦΕΚ 1868/30.5.2017, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (4.4.2017), ισχύς 5 έτη
 • Γαλλία, Sorbonne University (ΦΕΚ 4229/30.9.2020, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (9.9.2020)
 • Γαλλία, Ecole pratique des hautes etudes (ΦΕΚ 6092/31.12.2020, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (28.12.2020)
 • Γαλλία, Πανεπιστήμιο Παρίσι ΧΙΙΙ – Σορβόννης Βορείων Παρισίων (ΦΕΚ 6115/20.10.2023, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (6.10.2023)
 • Γερμανία, Dresden University of Technology (Faculty of Mechanical Science and Engineering)- Δρέσδη (ΦΕΚ 6376/7.11.2023, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (30.10.2023)
 • Ιταλία, Πανεπιστήμιο της Πάντοβας (ΦΕΚ 1523/15.4.2021, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (19.4.2021)
 • Ιταλία, Universita degli Studi di Napoli Parthenope (ΦΕΚ 3752/13.8.2021, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (21.7.2021)
 • Καναδάς, Πανεπιστήμιο Waterloo (ΦΕΚ 378/12.2.2019, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (20.2.2019)
 • Μάλτα, Πανεπιστήμιο Μάλτας (ΦΕΚ 4334/30.12.2016, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (13.12.2016)
 • Σλοβακία, Pavol Jozef Safarik University in Kosice (ΦΕΚ 3020/7.11.2014, τ.Β.): Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (7.11.2013)