Εκπαίδευση

Προπτυχιακές σπουδές

Προπτυχιακές σπουδές

Όλες οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Μεταπτυχιακές σπουδές

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια
Διδακτορικές σπουδές

Διδακτορικές σπουδές

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών και νέο Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Διδακτική και εργαστηριακή υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών στις ξένες γλώσσες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Μάθηση δια βίου

Ευκαιρίες επιμόρφωσης και δυνατότητα παρακολούθησης πανεπιστημιακών μαθημάτων

Eclass

Ολοκληρωμένο σύστημα για διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων και διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων