Τμήμα Γεωπονίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αγγελική Καυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Ειρήνη Καραναστάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Παναγιώτα Παπαπέτρου