Τμήμα Γεωπονίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές
  • Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Μαρία Παπαδάκη, Καθηγήτρια
  • Αντιπρόεδρος: Βλασσούλα Μπεκιάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ουρανία Τσουμπελή