Φοιτητές

Υποψήφιοι φοιτητές

Τρόποι εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Νέοι φοιτητές

Νέοι φοιτητές

Χρήσιμες πληροφορίες για το ξεκίνημα των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές

Πρακτικές πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα σπουδών

Παροχές

Επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη φοιτητών σε ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα

Φοιτητική μέριμνα

Πληροφορίες για σίτιση, στέγαση, κοινωνική μέριμνα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Εφαρμογή ενημέρωσης φοιτητών my.upatras

Όλες οι πληροφορίες σε ΜΙΑ εφαρμογή!

Σύλλογος φοιτητών

Εκπροσώπηση των φοιτητών στα συλλογικά όργανα κάθε σχολής και τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών

Φοιτητικές ομάδες

Φοιτητικές ομάδες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βραβεία-υποτροφίες

Ευκαιρίες για οικονομική υποστήριξη των σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλους φορείς