Τμήμα Φυσικής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Αναστασόπουλος, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Λευθεριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Θέκλη Πέττα