Βραβεία-υποτροφίες

Υποτροφίες Α. Μεντζελόπουλος

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

ΙΚΥ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

CHS Greece

Harvard University's Center for Hellenic Studies in Greece