Βραβεία-υποτροφίες

Υποτροφίες Α. Μεντζελόπουλος

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες Κοινωνικής Μέριμνας

Ετήσιες υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών για προπτυχιακούς φοιτητές

ΙΚΥ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

CHS Greece

Harvard University's Center for Hellenic Studies in Greece