Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πάτρα (Ρίο)

Ο χάρτης της Πανεπιστημιούπολης της Πάτρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Βασικές εγκαταστάσεις

Οι πρώτες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης ήταν ένα συγκρότημα 20 μικρών ισόγειων προκατασκευασμένων κτιρίων, επιφανείας 390 τ.μ. το καθένα, στο ΝΔ τμήμα του οικοπέδου, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1984. Από το 1972 έως το 1975 ανεγέρθησαν τα δύο πρώτα κτίρια συμβατικής κατασκευής που είναι γνωστά με το χαρακτηρισμό Α και Β αντίστοιχα.

Σήμερα, τα σημαντικότερα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα:

 • Κτίριο Α
 • Κτίριο Β
 • Τρία συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΘΕ)
 • Κτίριο Τμήματος Φυσικής
 • Κτίριο Τμήματος Χημείας
 • Κτίριο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Κτίριο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Κτίριο Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Κτίριο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 • Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Κτίριο Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Κτίριο Τμήματος Βιολογίας
 • Κτίριο Τμήματος Γεωλογίας
 • Κτίριο Τμήματος Μαθηματικών
 • Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής
 • Κτιριακό συγκρότημα Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος της Ιατρικής
 • Συγκρότημα Προκατασκευασμένων Κτιρίων
 • Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
 • Κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου

Λοιπές εγκαταστάσεις

 • Φοιτητική Εστία
 • Γραφεία του Πανεπιστημίου
 • Αθλητικό κέντρο και γήπεδα
 • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
 • Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
 • Ραδιοφωνικός Σταθμός “UPfm”
 • Συγκρότημα Προτύπων Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών “Ε. Παπανούτσος”
 • Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου στο Ριγανόκαμπο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει στην ιδιοκτησία του από το 1966 γεωγραφική έκταση συνολικού εμβαδού 256 στρεμμάτων στην περιοχή του Ριγανόκαμπου Πατρών, στους πρόποδες του Παναχαϊκού και του Ομπλού. Η αξιοποίηση του χώρου και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών σε αυτόν μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα υποστήριξης και ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας.

Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο

Χάρτης με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι σημαντικότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο είναι οι ακόλουθες:

 • Κτίριο Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας
 • Κτίριο Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις βιβλιοθηκών των Τμημάτων
 • Παράρτημα Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Άλλες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί εγκαταστάσεις και σε Κουκούλι (Πάτρα) και Μεσολόγγι.

Χάρτης με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι (Πάτρα) είναι διαθέσιμος εδώ.

Χάρτης με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι είναι διαθέσιμος εδώ.