Τμήμα Φιλολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές
  • Πρόεδρος: Γεώργιος Ξυδόπουλος, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αργύριος Αρχάκης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Φώτιος Κασπίρης