Τμήμα Φιλολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ευφημία Καρακάντζα, Καθηγήτρια
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Αγγελική Σύρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Φώτιος Κασπίρης