Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Κυριακού, Αναπλ. Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ειρήνη Μαυροειδή