Διδακτορικές σπουδές

Τμήματα με πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών

Τμήματα με πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών

Προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών

Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών

Καινοτόμα τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού

Συνεπιβλέψεις

Συνεργασίες Πανεπιστημίου Πατρών με ιδρύματα του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές

Τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες και συνδέσμους