Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αθανάσιος Δήμας, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Άννα Σταμίρη