Τμήμα Νοσηλευτικής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Μπακάλης, Καθηγητής
  • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κιέκκας, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευαγγελία Λαζανά