Σίτιση

Η σίτιση παρέχεται δωρεάν με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας καθώς και από εστιατόρια σε πόλεις που εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Η έκδοση της δωρεάν κάρτας σίτισης πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος με την υποβολή εκ νέου των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση για όλους τους δικαιούχους φοιτητές.

Δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. 

Η αίτηση για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr, από όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους καθώς και να εκτυπώσουν ή να κατεβάσουν στο κινητό τους την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης με την οποία προσέρχονται στο εστιατόριο.

Λεπτομερείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα  my.upatras.gr. που περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων σε θέματα που αφορούν γενικότερα στην σίτιση,  στην  διαδικασία δωρεάν σίτισης στην  πλατφόρμα των αιτήσεων,  αλλά και για μια σειρά από  άλλες λειτουργίες-πληροφορίες που αφορούν το  Πανεπιστήμιό μας.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024: από 1.9.2023 έως 31.10.2023

NEO: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως 8 Δεκεμβρίου 2023.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν ειδική κάρτα δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sitisi.upatras.gr/sitisi  από την ημερομηνία εγγραφής τους έως και την 8 Δεκεμβρίου 2023.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ειδικής κάρτας δωρεάν σίτισης αποτελεί:

  • α) η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα εισαγωγής,
  • β) η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής και
  • γ) η παραλαβή σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Ωράριο παραλαβής γευμάτων από τα εστιατόρια (2023-2024)

  • Πρωινό: 7.30 – 09.30
  • Γεύμα: 12.00 – 15.30
  • Δείπνο: 19.00 – 21.00

Κοινή υπουργική απόφαση (2012)Ανακοίνωση Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (2023-2024)Δικαιολογητικά 2023-2024 | Όρια εισοδήματος 2023-2024