Σίτιση

Η σίτιση παρέχεται δωρεάν με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας καθώς και από εστιατόρια σε πόλεις που εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Η έκδοση της δωρεάν κάρτας σίτισης πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος με την υποβολή εκ νέου των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση για όλους τους δικαιούχους φοιτητές.

Δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. 

Η αίτηση για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr, από όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους καθώς και να εκτυπώσουν ή να κατεβάσουν στο κινητό τους την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης με την οποία προσέρχονται στο εστιατόριο.

Λεπτομερείς πληροφορίες και στο ηλεκτρονικό  σύστημα συχνών ερωτήσεων  https://athena.upatras.gr/ για απαντήσεις που αφορούν στην ανάρτηση των  δικαιολογητικών στην πλατφόρμα αιτήσεων για δωρεάν σίτιση,  κ.α. ερωτήσεις.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023: από 1.9.2022 έως 31.10.2022 

Ωράριο παραλαβής γευμάτων από τα εστιατόρια (2022-2023)

  • Πρωινό: 7.30 – 09.30
  • Γεύμα: 12.00 – 15.30
  • Δείπνο: 19.00 – 21.00

Σας ενημερώνουμε ότι από 23-09-2022 οι φοιτητές των τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας (στο οποίο εντάσσονται και οι φοιτητές του τμήματος Μουσειολογίας), θα σιτίζονται στο Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την επίδειξη της κάρτας σίτισης.

Κοινή υπουργική απόφαση (2012) | Ανακοίνωση Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (2023) | Δικαιολογητικά 2022-2023 | Όρια εισοδήματος 2022-2023