Σίτιση

Η σίτιση παρέχεται δωρεάν με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας καθώς και από εστιατόρια σε πόλεις που εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. 

Η αίτηση για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr, από όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους καθώς και να εκτυπώσουν ή να κατεβάσουν στο κινητό τους την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης με την οποία προσέρχονται στο εστιατόριο.

Λεπτομερείς πληροφορίες και στο ηλεκτρονικό  σύστημα συχνών ερωτήσεων  https://athena.upatras.gr/ για απαντήσεις που αφορούν στην ανάρτηση των  δικαιολογητικών στην πλατφόρμα αιτήσεων για δωρεάν σίτιση,  κ.α. ερωτήσεις.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: από 1.9.2021 έως 12.11.2021 (μετά από επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν αρχικά 29.10.2021).

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση ανοίγει εκ νέου και θα είναι σε ισχύ από 7/12/2021 έως 16/12/2021.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση παρατείνεται έως 30/12/2021.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση ανοίγει για μία μόνο ημέρα τη Δευτέρα  17/1/2022 από 8.00 – 23.59.

Ωράριο παραλαβής γευμάτων από τα εστιατόρια (2020-2021)

  • Πρωινό: 7.30 – 09.30
  • Γεύμα: 12.00 – 15.30
  • Δείπνο: 19.00 – 21.00

Κοινή υπουργική απόφαση (2012) | Ανακοίνωση Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (2021) | Δικαιολογητικά 2021-2022 | Όρια εισοδήματος 2021-2022