Επικοινωνία

  • Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας: dfm@upatras.gr
  • Θέματα στεγαστικού επιδόματος: stegastiko@upatras.gr | Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Α κτίριο, ισόγειο 26504, Ρίο | 2610997968 | 2610997969
  • Τμήμα σίτισης και παροχών για Τμήματα με έδρα στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο: 2610997976 | 2610997956 | 2610997968
  • Τμήμα σίτισης και παροχών για Τμήματα με έδρα στο Αγρίνιο: 2641074169 | mstergiou@upatras.gr | Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο, Αγρίνιο
  • Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού: 2610997970 | korfiati@upatras.gr
  • Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών: 2610992360 | fep@upatras.gr
  • Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών για Τμήματα στην Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι: 2610962942 | tatsi@upatras.gr
  • Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου για Τμήματα με έδρα σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο: 2631058257| asalapas@upatras.gr
  • Χώρος Φιλοξενίας Συχαινών: 2610434820 | spirlou@upatras.gr