Τμήμα Φαρμακευτικής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Σωτήριος Νικολαρόπουλος, Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Φωτεινή Λάμαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ζωή Κανελλοπούλου