Μητρώα αξιολογητών

 • Συνολικό μητρώο αξιολογητών Πανεπιστημίου Πατρών [xls]

Tα μητρώα αξιολογητών (με εσωτερικά και εξωτερικά μέλη) για τη συγκρότηση επιτροπών για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Τμήμα Βιολογίας [pdf]
 • Τμήμα Γεωλογίας [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης των Υλικών [pdf]
 • Τμήμα Μαθηματικών [pdf]
 • Τμήμα Φυσικής [pdf]
 • Τμήμα Χημείας [pdf]

Πολυτεχνική Σχολή

 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών [pdf]
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών [pdf]
 • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής [pdf]
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος [pdf]
 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών [pdf]
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών [pdf]
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών [pdf]

Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Tμήμα Ιατρικής [pdf]
 • Tμήμα Φαρμακευτικής [pdf]

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία [pdf]
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας [pdf]
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών [pdf]
 • Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας [pdf]
 • Τμήμα Μουσειολογίας [pdf]
 • Τμήμα Φιλολογίας [pdf]
 • Τμήμα Φιλοσοφίας [pdf]

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [pdf]
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων [pdf]
 • Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού [pdf]
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας [pdf]
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών [pdf]

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

 • Τμήμα Γεωπονίας [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής [pdf]
 • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών [pdf]

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

 • Τμήμα Λογοθεραπείας [pdf]
 • Τμήμα Νοσηλευτικής [pdf]
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας [pdf]

Τελευταία επικαιροποίηση: 3 Ιουνίου 2021