Μητρώα αξιολογητών

 • Συνολικό μητρώο αξιολογητών Πανεπιστημίου Πατρών [xlsx]

Tα μητρώα αξιολογητών (με εσωτερικά και εξωτερικά μέλη) για τη συγκρότηση επιτροπών για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Τμήμα Βιολογίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Γεωλογίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης των Υλικών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Μαθηματικών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Φυσικής: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Χημείας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]

Πολυτεχνική Σχολή

 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]

Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Tμήμα Ιατρικής: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Tμήμα Φαρμακευτικής: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Μουσειολογίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Φιλολογίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Φιλοσοφίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

 • Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Γεωπονίας (Αμαλιάδα): εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι): εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής: εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: εξωτερικό [pdf]

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

 • Τμήμα Λογοθεραπείας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Νοσηλευτικής: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας: εσωτερικό [pdf], εξωτερικό [pdf]

Τελευταία επικαιροποίηση: 24 Μαΐου 2024