Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ιωάννης Αίσωπος, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Δραγώνας, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ανδρέας Βασιλάκης