Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Εμμανουήλ Αποστολάκης