Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ιωάννα Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Αντιπρόεδρος: Αγγελική Ρόζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Δημήτριος Φωτεινός