Ολοκλήρωση σπουδών

Πότε ανακηρύσσεσαι πτυχιούχος και πότε διπλωματούχος;

Στους απόφοιτους των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής απονέμεται ως τίτλος σπουδών “Δίπλωμα”, ενώ στους φοιτητές των τμημάτων των λοιπών Σχολών (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) απονέμεται ως τίτλος σπουδών “Πτυχίο”.

Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματός τους και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών/πιστωτικών μονάδων. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μαθήματα, ασκήσεις κλπ) που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Για να ενημερωθείς για τους κανόνες και τις προϋποθέσεις αποφοίτησης του τμήματός σου επισκέψου τον ιστότοπό του.

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος;

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τον υπολογισμό βαθμού πτυχίου ή διπλώματος πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητάς του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει από τις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος/άσκησης όπως καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.