Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φουσέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ματζάρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Θωμαΐς Πετρή