Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές
  • Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φουσέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ματζάρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Θωμαΐς Πετρή