Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές
  • Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ηλίας Τσέπης, Καθηγητής
  • Αντιπρόεδρος: Ευδοκία Μπίλη, Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Θωμαΐς Πετρή