Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Εμμανουήλ Πασπαλάκης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Πηνελόπη Καψάλη-Οικονομοπούλου