Στέγαση

Οι πρωτοετείς φοιτητές του  Πανεπιστημίου Πατρών που ενδιαφέρονται να στεγαστούν στις Φοιτητικές Εστίες ή σε μισθωμένες κλίνες του Πανεπιστημίου Πατρών, πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://stegasi.upatras.gr.

Η υποβολή της αίτησης εισδοχής και των δικαιολογητικών  γίνεται μέσα στις προθεσμίες εγγραφής τους στα αντίστοιχα Τμήματα που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας.

Δικαιολογητικά | Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών (2023)

Για διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες:

  • Φοιτητές Τμημάτων Πάτρας στη Φοιτητική Εστία Πάτρας: Πανεπιστημιούπολη Ρίο | Βασιλική Τσίνα | 2610992359-60 | fep@upatras.gr
  • Φοιτητές Τμημάτων στο Κουκούλι: Αθηνά Τάτση | 2610962942 | tatsi@upatras.gr
  • Φοιτητές Τμημάτων Μεσολογγίου και Αγρινίου: Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας Μεσολογγίου | Αλέξιος Σαλάπας | 2631058257 | asalapas@upatras.gr

Διαδικασία μίσθωσης χώρων στο χώρο φιλοξενίας στο Προάστιο

Στο χώρο φιλοξενίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται στο Προάστιο Πατρών, φιλοξενούνται κυρίως αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάσκοντες οι οποίοι επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής για περιορισμένο χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν και φοιτητές Erasmus καθώς και μεμονωμένα άτομα ειδικών κατηγοριών (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, πανεπιστημιακοί υπότροφοι κ.λπ).

Η διάθεση των δωματίων στο χώρο φιλοξενίας του Πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα μετά από σχετικό αίτημα των συντονιστών-μελών ΔΕΠ των Τμημάτων προς Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το άτομο που πρόκειται να φιλοξενηθεί προς dfm@upatras.gr, 2 μήνες πριν την άφιξη του ενδιαφερoμένου.

Για τους φοιτητές Erasmus χορηγείται βεβαίωση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων στο xώρο φιλοξενίας (Προάστιο), την οποία καταθέτουν στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων για την ολοκλήρωση της αναχώρησής τους από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αίτημα μέλους ΔΕΠ | Ηλεκτρονική αίτηση φιλοξενούμενου | Σύμβαση | Κανονισμός λειτουργίαςOικονομικές υποχρεώσεις φιλοξενούμενων

Για διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες: 2610997969 | 2610434820 | dfm@upatras.grspirlou@upatras.gr