Πολυτεχνική Σχολή

Ίδρυση: 1967 | Έδρα: Πάτρα | http://www.engineering.upatras.gr

Τμήματα

Κοσμήτορας

Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής

Γραμματέας

Γωγώ Δημοπούλου | 2610969684 | 2610969639 | secretary@engineering.upatras.gr

Προσωπικό

Γεωργία Ρέγκλη