Πολυτεχνική Σχολή

Ίδρυση: 1967 | Έδρα: Πάτρα | http://www.engineering.upatras.gr

Τμήματα

Κοσμήτορας

Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής

Γραμματέας

Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου | 2610969607 | engecbsdeansecr@upatras.gr