Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη 2024

Εσωτερικά Μέλη

Χρήσιμες οδηγίες για την εκλογική διαδικασία (αρχείο PDF)
Υπουργική Απόφαση για Διαδικασία εκλογής (σύνδεσμος)
Οδηγίες προς ψηφοφόρους με ταξινομική ψήφο (σύνδεσμος)

Ανασυγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (αρχείο PDF)

Προσωρινός εκλογικός κατάλογος Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)-Εκλεκτόρων των εκλογών για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών (αρχείο PDF)

Επικύρωση εκλογικού καταλόγου για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (αρχείο PDF)

Προκήρυξη

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εσωτερικών μελών

Αίτηση

Έγγραφα και πληροφορίες για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για εσωτερικά μέλη

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες με βιογραφικά σημειώματα

Aποτελέσματα

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας

Εξωτερικά Μέλη

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση των αναδειχθέντων ως εσωτερικών μελών του Σ.∆. του Πανεπιστημίου Πατρών, για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. του Πανεπιστημίου Πατρών (αρχείο pdf)

Πρόσκληση σε 1η συνεδρίαση των αναδειχθέντων ως εσωτερικών μελών του Σ.Δ. του Πανεπιστημίου Πατρών, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών (αρχείο PDF)

Πρόσκληση

Πρόσκληση ανάδειξης εξωτερικών μελών

Αίτηση

Έγγραφα και πληροφορίες για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για εξωτερικά μέλη

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας

Ανάδειξη Πρύτανη

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Έγγραφα για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για Πρύτανη

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας