Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης 2024

Εσωτερικά Μέλη

Χρήσιμες οδηγίες για την εκλογική διαδικασία (αρχείο PDF)
Υπουργική Απόφαση για Διαδικασία εκλογής (σύνδεσμος)
Οδηγίες προς ψηφοφόρους με ταξινομική ψήφο (σύνδεσμος)

Ανασυγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (αρχείο PDF)

Προσωρινός εκλογικός κατάλογος Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)-Εκλεκτόρων των εκλογών για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών (αρχείο PDF)

Επικύρωση εκλογικού καταλόγου για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (αρχείο PDF)

Προκήρυξη

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εσωτερικών μελών

Αίτηση

Έγγραφα και πληροφορίες για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για εσωτερικά μέλη

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες με βιογραφικά σημειώματα

Εξωτερικά Μέλη

Πρόσκληση

Πρόσκληση ανάδειξης εξωτερικών μελών

Αίτηση

Έγγραφα και πληροφορίες για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για εξωτερικά μέλη

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες με βιογραφικά σημειώματα