Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

(με σειρά υποβολής της αίτησής τους στο πρωτόκολλο του Π.Π.)

Α/Α Επώνυμο Υποψηφίου Όνομα Υποψηφίου Αριθμ. Πρωτ. Παν/μίου
1 Καλογεράκης Νικόλαος 7127/29.01.2024
2 Κάτσικας Σωκράτης 8424/05.02.2024
3 Φραγκούλης Εμμανουήλ 9717/09.02.2024
4 Αγγελόπουλος Αλέξανδρος 10054/12.02.2024
5 Τσούκας Σεραφείμ 10570/13.02.2024
6 Λούκας Παναγιώτης – Ευγένιος 10764/14.02.2024
7 Πλιούτσιας Αναστάσιος 11167/15.02.2024
8 Αλεξόπουλος Δημήτριος 12297/19.02.2024
9 Πολλάλης Σπυρίδων 12311/19.02.2024
10 Αλμπάνης Τριαντάφυλλος 12313/19.02.2024
12319/19.02.2024
11 Βισβίκης Δημήτριος 12367/19.02.2024
12 Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ 14853/26.02.2024
13 Γεωργακοπούλου Ανδρομάχη 14924/27.02.2024
14 Ανδριώτης Κωνσταντίνος 14946/27.02.2024
14980/27.02.2024
15 Αγάθωνος Περικλής 15066/27.02.2024