Πρόγραμμα Erasmus+

Κινητικότητα για σπουδές

Κινητικότητα για σπουδές

Οδηγίες για υποβολή αίτησης και κριτήρια μοριοδότησης αιτήσεων για σπουδές μέγιστης διάρκειας 2 εξαμήνων στο εξωτερικό

Κινητικότητα για πρακτική άσκηση

Οδηγίες για υποβολή αίτησης και κριτήρια μοριοδότησης αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέγιστης διάρκειας 3 μηνών στο εξωτερικό

Κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρφωση

Δυνατότητα επιμόρφωσης στο εξωτερικό μέγιστης διάρκειας 5 ημερών για το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών

Κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία

Δυνατότητα διδασκαλίας σε ιδρύματα στο εξωτερικό ενδεικτικής μέγιστης διάρκειας 6 ημερών για το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου

Διεθνής κινητικότητα

Δυνατότητα διεθνούς κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Ένταξη και Πολυμορφία στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στις δραστηριότητές του προγράμματος Erasmus+

Θεσμικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί και αποφάσεις για το πρόγραμμα Erasmus+

Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Δράσεις για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών για το Erasmus+