Πρόγραμμα Erasmus+

Κινητικότητα για σπουδές

Κινητικότητα για σπουδές

Οδηγίες για υποβολή αίτησης και κριτήρια μοριοδότησης αιτήσεων για σπουδές μέγιστης διάρκειας 2 εξαμήνων στο εξωτερικό

Κινητικότητα για πρακτική άσκηση

Οδηγίες για υποβολή αίτησης και κριτήρια μοριοδότησης αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέγιστης διάρκειας 3 μηνών στο εξωτερικό

Κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρφωση

Δυνατότητα επιμόρφωσης στο εξωτερικό μέγιστης διάρκειας 5 ημερών για το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών

Κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία

Δυνατότητα διδασκαλίας σε ιδρύματα στο εξωτερικό ενδεικτικής μέγιστης διάρκειας 6 ημερών για το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου

Διεθνής κινητικότητα

Δυνατότητα διεθνούς κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετοχή ΑμεΑ

Υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στις δραστηριότητές του προγράμματος Erasmus+

Θεσμικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί και αποφάσεις για το πρόγραμμα Erasmus+

Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Δράσεις για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών για το Erasmus+