Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ίδρυση: 2013 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ίδρυση: 1999 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα (Κουκούλι)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα (Κουκούλι)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ίδρυση: 1985 | Έδρα: Πάτρα

Κοσμήτορας

Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής

Γραμματέας

Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου | 2610969607 | engecbsdeansecr@upatras.gr