Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ανδρέας Νεάρχου, Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Δήμητρα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ευδοξία Γιαννοπούλου