Τμήμα Λογοθεραπείας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Τρίμμης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ανδριάνα Λαμπροπούλου