Τμήμα Βιολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Στέφανος Νταϊλιάνης, Αναπλ. Καθηγητής
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ελισάβετ Μπουζαμανάκη