Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές
  • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευάγγελος Σιάμος