Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Βάνα Αθανασιάδη