Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Τσιάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής (προσωρινός Πρόεδρος)
  • Γραμματέας: Βάνα Αθανασιάδη