Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Βϊοατρικές Επιστήμες

Tμήμα Ιατρικής

Βιοϊατρική Μηχανική

Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια

Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Διοίκηση Εκπαίδευσης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εκπαιδευτική Ηγεσία

Τμήματα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουρισμού

Εξατομικευμένη Ιατρική

Τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής

Επιστήμες Αποκατάστασης

Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης των Υλικών, Χημείας και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Επιστήμη των Υλικών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Θεραπευτική Άσκηση

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Επιστήμης των Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας

Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ)

Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βιολογίας και Φαρμακευτικής

Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης

Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής

Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Μαθηματικών

Χημεία

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας