Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Βϊοατρικές Επιστήμες

Tμήμα Ιατρικής

Βιοϊατρική Μηχανική

Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Δημόσια Υγεία

Tμήμα Ιατρικής

Διοίκηση Εκπαίδευσης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Επιστήμες Αποκατάστασης

Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης των Υλικών, Χημείας και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Επιστήμη των Υλικών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Τμήματα Φυσικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βιολογίας και Ιατρικής

Θεραπευτική Άσκηση

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής

Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία

Τμήματα Χημείας και Ιατρικής

Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας

Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ)

Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βιολογίας και Φαρμακευτικής

Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Μαθηματικών

Χημεία

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας