Στεγαστικό επίδομα

ΦΕΚ 2993/Β/31.8.2017: Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ (αρχείο pdf)

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: από 4.6.2020 έως 6.7.2020

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 2.10.2020 μαζί με:

  • το σχετικό έντυπο των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος (αρχείο pdf)
  • υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων εγγράφων (για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr)
  • μόνο από Κύπριους φοιτητές, υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο της υπογραφής (αρχείο pdf)

Για διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες:

  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο): stegastiko@upatras.gr | 2610997976 | 2610997956 | 2610997969 | 2610997968 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Α κτίριο, Ισόγειο, 26504, Ρίο, Πάτρα
  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Κουκούλι, Πάτρα: tatsi@upatras.gr  | 2610369013 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Κουκούλι, Πάτρα
  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Μεσολόγγι, Αμαλιάδα, Πύργο ή Αίγιο: asalapas@upatras.gr | 2631058257 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι, υπόψιν Αλεξίου Σαλάππα
  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Αγρίνιο: mstergiou@upatras.gr | 2641074169 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο, Αγρίνιο, υπόψιν Μαρίας Στέργιου