Τμήμα Φιλοσοφίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Παύλος Κόντος, Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Κυριακή Γουδέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Χαρίκλεια Βέργη-Νησίδη