Τμήμα Χημείας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αχιλλέας Θεοχάρης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Μπόκιας, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευάγγελος Κοτσόκολος