Υγειονομική περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ, με κάλυψη των σχετικών δαπανών μέσω ΕΟΠΥΥ. Στους ανασφάλιστους φοιτητές, οι οποίοι απευθύνονται στις προβλεπόμενες Δημόσιες Δομές Υγείας, θα παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και μόνον, χωρίς την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας.

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις παραπάνω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν στο Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού, πριν την ημερομηνία αναχώρησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (αρχείο pdf)
 • Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Σπουδών (όπου αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ. φοιτητή)
 • Για φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Erasmus, κ.λ.π): Βεβαίωση συμμετοχής από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη διάρκειά  του
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν .1599/1986 (αρχείο pdf) ή μέσω της πλατφόρμας GOV.GR (εξωτερικός σύνδεσμος)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α):

 • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων
 • δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη
 • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη

Η χρήση της Ε.Κ.Α.Α. είναι αυστηρά προσωπική και προσφέρει στο άτομο που την κατέχει δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικά αναγκαία, έκτακτη, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α) από το Πανεπιστήμιο Πατρών (αρχείο pdf), τον ΕΟΠΥΥ (εξωτερικός σύνδεσμος) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (εξωτερικός σύνδεσμος).

Χρήσιμο υλικό

 • Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ (12.10.2017) για “Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών-Έκδοση Ε.Κ.Α.Α.” (αρχείο pdf)
 • Φοιτητική μέριμνα-Υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 284, ν. 4957/2022, ΦΕΚ/141/A) (αρχείο pdf)
 • Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρο 33, ν. 4368/2016, ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016) (αρχείο pdf)
 • Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (αρχείο pdf)
 • Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών (σύνδεσμος)

Επικοινωνία