Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Μεσολόγγι

Τμήματα

Κοσμήτορας

Γεώργιος Σαλάχας, Καθηγητής

Γραμματέας

Ιωάννης Ηγούμενος | 2631058348 | agrideansecr@upatras.gr