Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές

Όλα τα ενεργά Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες και συνδέσμους υπάρχουν στον σύνδεσμο:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για σύνδεση απαιτείται μόνο η καταχώρηση του κωδικού που εμφανίζεται κατά την επίσκεψη στην παραπάνω δικτυακή πύλη.