Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Απόστολος Ραφαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Κουτσονίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευγενία Πετροπούλου