Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ίδρυση: 1989 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Ίδρυση 1989 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Αγρίνιο
Τμήμα Μουσειολογίας

Τμήμα Μουσειολογίας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πύργος
Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Ίδρυση: 1994 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Φιλοσοφίας

Τμήμα Φιλοσοφίας

Ίδρυση: 1999 | Έδρα: Πάτρα

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Κοσμήτορας

Βασίλειος Κόμης, Καθηγητής

Γραμματέας

Νικόλαος Κουτσάγγελος | 2610969604hssdean@upatras.gr

Προσωπικό

Ελένη Γεωργουδάκη (Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού)