Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ίδρυση: 1989 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Κοσμήτορας

Βασίλειος Κόμης, Καθηγητής

Γραμματέας

Νικόλαος Κουτσάγγελος | 2610969604hssdean@upatras.gr

Προσωπικό

Ελένη Γεωργουδάκη (Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού)