Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ίδρυση: 1989 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Κοσμήτορας

Βασίλειος Κόμης, Καθηγητής

Γραμματέας

Ειρήνη Μπουσίου | 2610969638 | nshumsocdeansecr@upatras.gr

Προσωπικό

Ελένη Γεωργουδάκη (Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού)