Υποψήφιοι φοιτητές

Διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Απόφοιτοι Λυκείων

Δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχουν:
Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

  • Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης, οι οποίοι διεκδικούν το 90% των θέσεων εισακτέων
  • Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ κατά έτη 2019 και 2020, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων

Έλληνες του Εξωτερικού

Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό ισχύουν ειδικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν για υποψηφίους των παρακάτω κατηγοριών:

  • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας)
  • Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Για αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.