Διεθνής κινητικότητα

Το Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 Διεθνής Κινητικότητα είναι αναμφισβήτητα η νέα πρόκληση στο χώρο της εκπαίδευσης, που ξεπερνά τα ευρωπαϊκά σύνορα και ενισχύει την ανταλλαγή μαθησιακών, διδακτικών, επιμορφωτικών και εργασιακών εμπειριών.

Ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ χωρών Προγράμματος (Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) και χωρών-εταίρων (χώρες εκτός Ευρώπης), διευρύνοντας τον ορίζοντα συνεργασίας με ΑΕΙ που εδρεύουν σε όλον τον πλανήτη.

Η κινητικότητα αφορά τις εξής δράσεις:

  • Σπουδές
  • Πρακτική Άσκηση (από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)
  • Διδασκαλία
  • Επιμόρφωση

Προτάσεις τεκμηριωμένης συνεργασίας κατατίθενται ετησίως στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε και της ΕΜΣ/ΙΚΥ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την τελική υποβολή της ιδρυματικής πρότασης, ενώ το εκάστοτε εγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια για 24 ή 36 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της κινητικότητας είναι η υπογεγραμμένη Δι-ιδρυματική Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement).

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει να ενημερώσει τους μετακινούμενους για τα έντυπα και τις ενέργειες που χρειάζονται για τη σωστή οργάνωση της κινητικότητας.