Ανάπτυξη

Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Υποστήριξη της έρευνας - Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Πλατφόρμα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

Αιτήματα συνεργασίας και ερευνητικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Παροχή καθοδήγησης σε εκπαιδευτικά και ζητήματα εύρεσης εργασίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αειφόρο Πανεπιστήμιο και Εθελοντισμός

Δράσεις με στόχο την καλλιέργεια της αειφορίας στη Πανεπιστημιακή κοινότητα και πέρα από αυτή
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Από το 1988, μια από τις μεγαλύτερες και κορυφαίες νοσηλευτικές μονάδες της χώρας