Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Κωστόπουλος, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Λαμπέας, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ολυμπία Λόντου