Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις σε κατηγορίες
Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη 2024

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη 2024

Πληροφορίες για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους

Διαβουλεύσεις

Πρωτοβουλία της Πρυτανικής Αρχής για συμμετοχική λήψη αποφάσεων από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω δημοκρατικού διαλόγου
Περιοδικό @up

Περιοδικό @up

Περιοδική έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά το Πανεπιστήμιο, διευρύνουν τις γνώσεις τους και ευαισθητοποιούνται στο χώρο της έρευνας

Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Πολίτες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα

Μητρώα αξιολογητών

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για συγκρότηση επιτροπών για επιλογή και εξέλιξη καθηγητών ανά Σχολή και Τμήμα

Μετρήσεις

Μετρήσεις από τον μετεωρολογικό και τον ακτινομετρικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών