Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές
  • Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.

Διοίκηση

  •  Πρόεδρος: Νικόλαος Κούτσιας, Καθηγητής
  • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσιάμης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ελένη Τσιμπουράκη