Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές
  • Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών που ιδρύεται στο Αγρίνιο.

Διοίκηση

  • Προσωρινός Πρόεδρος: Νικόλαος Κούτσιας, Καθηγητής
  • Προσωρινός Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσιάμης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ελένη Τσιμπουράκη