Προπτυχιακές σπουδές

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Ίδρυση: 1966 | Έδρα: Πάτρα
Πολυτεχνική Σχολή

Πολυτεχνική Σχολή

Ίδρυση: 1967 | Έδρα: Πάτρα
Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ίδρυση: 1977 | Έδρα: Πάτρα
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Μεσολόγγι